GSM_Sniffer_01GSM Sniffer – Indoor Locatiebepaling

Kadex heeft in samenwerking met RadioAccess een uniek systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is om PGSM netwerken NEN2575 te certificeren.
De Kadex GSM Locator meet permanent de veldsterkte van het GSM-radionetwerk.

Bij het overschrijden van instelbare waardes kan het Clarity Management Systeem alarmen genereren.
Het Sniffer kastje heeft een bereik van circa 100-150 meter maar kan vergroot worden door het plaatsen van meerdere Sniffer kastjes.
Des te meer Sniffers er op een afdeling hangen, hoe nauwkeuriger de meting.

Infuuspompen, rolstoelen, bedden en zelfs medicijnen kunnen worden geregistreerd in het systeem en zijn zo met één druk op de knop te vinden.
De apparatuur en goederen worden voorzien van een RIFD tag en zijn zo eenvoudig te lokaliseren en uit te lezen via de computer. (Asset Tracking)
Daarnaast is de GSM Sniffer geschikt voor het bepalen van de locatie van personen binnen het gebouw d.m.v. een actieve tag die op het GSM toestel is aangebracht.
Bij een calamiteit kunnen deze personen direct worden opgeroepen.

Uniek in de markt

De Sniffer van RadioAccess is uniek in de markt vanwege het uiterst nauwkeurige systeem én het voldoet aan de NEN2575 certificering voor zowel DAS systemen als complete Clarity Private GSM netwerken.
Efficiency in ziekenhuizen en zorginstellingen staan hoog in de agenda.
Kostenbesparing, aangescherpte regels voor veiligheid en het continu verbeteren van processen stellen hoge eisen aan deze mission critical locations.
Slimmer communiceren en optimaal mobiel bereikbaar zijn kunnen levens redden.

Bedrijfskritische draadloze communicatie

Voor bedrijven en instellingen is het gebruik van GSM als primair communicatiemiddel onmisbaar aan
het worden. De toepassing van private GSM-oplossingen zoals het RadioAccess Clarity systeem vormt
hiervoor een uitstekende optie. Door maatwerk is een optimale oplossing mogelijk met een prima prijs/
prestatieverhouding.
Het gebruik van GSM als primair communicatiemiddel brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Met
name het managen van de beschikbaarheid van draadloze netwerken vergt een andere benadering dan
die in het tijdperk van bekabelde telefoons. In veel gevallen is certificering conform NEN 2575 of SCL
C2000 nodig. Speciaal voor deze toepassing heeft RadioAccess de GSM Network Monitor ontwikkeld.

Permanente network monitoring

Om aan de eisen van NEN 2575 te voldoen is het nodig dat continue de goede werking van het private
GSM netwerk gemeten wordt en dat bij uitval onmiddellijk wordt gealarmeerd. De RadioAccess GSM
Network Monitor meet permanent de veldsterkte van het GSM radionetwerk en stuurt informatie hierover
ce vereiste actuele informatie beschikbaar over de beschibaarheid van het private GSM netwerk. Bij het
overschrijden van instelbare waardes kan het Clarity Management Systeem alarmen genereren die
bijvoorbeeld via een ESPA-koppeling naar de beheerder worden gestuurd. Hierdoor zijn storingen
binnen de kortst mogelijke tijd bekend bij de juiste personen.

Eenvoudige installatie en flexibel beheer

De RadioAccess GSM Network Monitor maakt voor haar communicatie gebruik van het GSM netwerk
dat door haar beheerd wordt. Hierdoor is installatie zeer eenvoudig en kosteneffectief: er is geen
netwerkbekabeling nodig, evenmin als switchpoorten en beheer hiervan. De GSM Network Monitor heeft
alleen een 230V voeding nodig; een ingebouwde batterij zorgt voor autonome werking gedurende 60
minuten in geval van het uitvallen van stroom.
Het Clarity Management Systeem zorgt voor actieve bewaking. Als het GSM netwerk uit mocht vallen en
de GSM Network Monitor daardoor onbereikbaar wordt, zal onmiddellijk een alarm worden gegeven. Het
systeem zorgt tevens voor opslag van alle gemeten gegevens en biedt flexibele rapportagemogelijkheden.
Hierdoor kan de performance van het private GSM netwerk ook over langere tijd
beoordeeld worden.

Locatiebepaling van medewerkers en patiënten

De RadioAccess GSM Network Monitor is tevens geschikt voor het bepalen van de lokatie van personen
binnen het gebouw die zijn uitgerust met een Kadex Actieve Tag. Hiervoor zijn meerdere modellen tags
beschikbaar, evenals een actieve tag als optie voor Sonim ruggedized GSM-toestellen. De Kadex
Software Suite biedt state of the art beheersmogelijkheden hiervoor.