Alarm-bellDe norm NEN2575 stelt hoge eisen aan zorgomgevingen als het gaat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van ontruimingsalarminstallaties bij brand om snel en overzichtelijk personeel binnen of buiten het gebouw te kunnen alarmeren.
Een ziekenhuis of zorginstelling moet op basis van het Bouwbesluit 2012 een gecertificeerde brandmeldinstallatie (NEN2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN2575) hebben.

De norm NEN2575 bestaat al geruime tijd, maar wordt steeds ge-update op basis van nieuwe technologieën.

Beschreef de norm voorheen voor ‘stil alarm’ het verouderde piepersysteem, nu wordt een stap vooruit gezet richting moderne communicatiesystemen.

Met Clarity Private GSM van RadioAccess kunnen ook eventuele storingen of brandalarmeringen via de alarmservers beter opgevolgd worden.
En daar komt de norm NEN2575 om de hoek kijken, die is strak en stelt hoge eisen.
De NEN2575-norm is geschikt voor meerdere technische invullingen, maar hangt altijd samen met eisen waar exact aan moet worden voldaan wil je de certificering krijgen.

Onafhankelijke inspectie

Voor de certificering moet er eerst een inspectie worden gedaan om te kijken of het systeem in de praktijk volgens de norm werkt.

Stil alarm

Binnen de Isala Klinieken (project van RadioAccess) wordt een ‘stil’ alarm gehanteerd. Dit betekent dat er bij een brandmelding geen luid alarm wordt geslagen, maar iedere medewerker ontvangt een bericht via het eigen mobiele toestel.

Certificering

Het Clarity Private GSM-systeem dat RadioAccess geleverd en geïnstalleerd heeft bij Isala, is door de bevoegde keuringsinstanties als eerste Private GSM-systeem in Nederland volledig NEN2575 gecertificeerd.
De certificering kent een aantal essentiële voorwaarden, waaronder een zeer hoge beschikbaarheid (99,99%) door volledige redundantie van het gehele systeem en functiebehoud door middel van onder meer radioredundantie.
Het systeem wordt permanent en actief bewaakt door zogenaamde ‘Sniffers’ en de ‘Clarity Performance Management Tool’, waarmee de gehele keten van brandmeldcentrale tot en met de handset geborgd wordt, inclusief het indoor antennenetwerk (DAS) van KPN.