zan-logoRadioAccess is deelnemer van het Zero Accidents Netwerk.

Het Zero Accidents Netwerk (ZAN) is een netwerk van en voor bedrijven die zich hard maken voor arbeidsveiligheid en serieus streven naar nul ongevallen, en dat ook publiekelijk willen uitdragen.

Het ZAN richt zich op bedrijven in alle sectoren die zich inzetten om alle arbeidsongevallen te voorkomen, en die zich hebben gecommitteerd aan de ‘nul ongevallen’ visie.
Het gaat om bedrijven die deze ambitie hebben (ongeacht hun huidige veiligheidsprestatie) en die continue bezig zijn hun veiligheidsprestaties verder te verbeteren.

In Finland bestaat zo’n netwerk sinds 2003 en dat is daar een groot succes.
In navolging daarvan is nu ook in Nederland een vergelijkbaar netwerk van bedrijven opgezet.
Zo is uit het Finse netwerk gebleken dat 280 bedrijven die er aan deelnemen gemiddeld betere veiligheidsprestaties hebben dan de vergelijkbare Finse bedrijven, maar ze verbeteren die prestaties ook (significant) meer dan vergelijkbare bedrijven die niet bij het netwerk zijn aangesloten.
Ze leren van elkaar en brengen inspiratie aan elkaar over.

Het doel van het netwerk is om elkaar en andere bedrijven te stimuleren een hoger niveau van veiligheid te bereiken, om van elkaars goede praktijken te leren en om positieve publiciteit en erkenning te organiseren voor bedrijven met goede veiligheidsprestaties.

Lees meer over het ZAN en alle aangesloten bedrijven.